|

Page 8

24 Leave a comment on item 24 1 備前國長船住上野大掾藤原祐定作 – Bizen (no) Kuni Osafune jyu Kozuke Daijo Fujiwara Sukesada saku. #24 and #25 make up an omote / ura pair.

25 Leave a comment on item 25 3 元禄三年二月日 – Genroku 3 Nen 2 Gatsu Hi (1690AD). #24 and #25 make up an omote / ura pair.

26 Leave a comment on item 26 1 平安城藤原國次 – Heianjo Fujiwara Kunitsugu

Page 12

Source: http://hidensho.com/nakamura-oshigata-notebook/page-8/