|

Page 48

img_0659_48

188 Leave a comment on item 188 1 相模国住人廣光   Sagami no Kuni Jyunin Hiromitsu.  #188 and #189 comprise an omote / ura pair

189 Leave a comment on item 189 1 年三月日  Nen San Gatsu Hi.  Oshigata #188 and #189 comprise an omote / ura pair

190 Leave a comment on item 190 1 盛光    Morimitsu

191 Leave a comment on item 191 1 了戒賢重作  Ryōkai Yoshishige saku

Page 52

Source: http://hidensho.com/nakamura-oshigata-notebook/page-48/